LAG udviklingsstrategi på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø har udarbejdet en udviklingsstrategi for programperioden 2023-2027.

I ansøgningsrunden vil bestyrelsen for LAG LLSÆ tildele midler til lokale projekter, der falder inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi og lovgrundlaget for de lokale aktionsgrupper.

LAG LLSÆs udviklingsstrategis indsatsområder er:

Erhvervsudvikling: Styrke erhvervsudviklingen og skabe flere helårs arbejdspladser på de fire øer.

Bæredygtig turisme: Støtte og udvikle bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme

Bosætning: Styrke og synliggøre de fire øers kvaliteter som bosætningsområder.

Grøn omstilling: Støtte den bæredygtige udvikling

Læs hele LAG LLSÆs udviklingsstrategi her