LAG udviklingsstrategi på Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø har fået godkendt udviklingsstrategi for den nye programperiode 2023-2027.

I ansøgningsrunden vil bestyrelsen for LAG LLSÆ tildele midler til lokale projekter, der falder inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi og lovgrundlaget for de lokale aktionsgrupper.

LAG LLSÆs udviklingsstrategis indsatsområder i perioden 2023-2027:

Erhvervsudvikling: Styrke erhvervsudviklingen og skabe flere helårs arbejdspladser på de fire øer.

Bæredygtig turisme: Støtte og udvikle bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme

Bosætning: Styrke og synliggøre de fire øers kvaliteter som bosætningsområder.

Grøn omstilling: Støtte den bæredygtige udvikling

Læs hele LAG LLSÆs udviklingsstrategi her