FLAG udviklingsstrategi for Langeland, Læsø og Ærø

FLAG står for lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne. Projekter søges gennem de lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne i Danmark, og skal leve op til de lokale formål, der fremgår af den gældende udviklingsstrategi.

I LAG LLSÆ er Læsø, Langeland og Ærø udpeget som fiskeriområder.

LAG LLSÆ har udarbejdet en ny FLAG udviklingsstrategi, som projekterne skal falde ind under.

Udviklingsstrategiens indsatsområder og mål er:

Erhvervsudvikling: Vi vil videreudvikle det eksisterende maritime erhvervsliv og støtte op
om nyt iværksætteri og etablering af nye virksomheder.

Bæredygtig omstilling: Vi vil skabe bæredygtig omstilling – økonomisk, socialt og
miljømæssigt

Bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme: Vi vil støtte og udvikle bæredygtig kyst- og
oplevelsesturisme

Innovation: Vi vil understøtte innovation, der fremmer blågrønne miljøer, løsninger og
produkter

Læs hele LAG LLSÆs FLAG udviklingsstrategi her.