Lokal forankring skaber udvikling og innovation

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø

LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø er en af de mange nye, danske aktionsgrupper (LAGér) i den nye program periode 2023-2027. Med udgangspunkt i to årlige ansøgningsrunder vil bestyrelsen for LAG tildele midler til lokale projekter, der falder inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi og lovgrundlaget for de lokale aktionsgrupper.

Siden 2015 har den lokale aktionsgruppe også haft adgang til midler fra Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. De tre øer Langeland, Læsø og Ærø har adgang til FLAG midlerne, mens Samsø er undtaget, da der ikke findes meget erhvervsfiskeri på øen.

LAG

LAG står for “lokale aktionsgrupper” og er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene ved blandt andet at tildele tilskudsmidler til relevante projekter.

Lokale aktionsgrupper modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og EU, som går til dels at støtte lokale projekter og dels til at drive foreningen.

 

FLAG/N-FLAG

FLAG står for lokal aktionsgruppe i et udpeget fiskeriområde. I et FLAG område kan der søges FLAG midler, finansieret af EU. Der er ikke lavet aftale om EU FLAG midler i 2024.

Regeringen besluttede at oprette en national FLAG-pulje (N-FLAG), som en overgangsordning mellem sidste og indeværende programperiode for FLAG, så der på den måde stadig var en pulje at søge i fiskeriområderne. Formålet med den nationale FLAG-pulje  er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder.

2023 blev der udarbejdet en ny FLAG udviklingsstrategi for LAG LLSÆ i samarbejde med interessenter. LAG LLSÆ er dermed en integreret LAG/FLAG.

I 2024 kan der søges N-FLAG midler i LAG LLSÆ på Ærø, Læsø og Langeland.

Krav til ansøgninger

For at kunne ansøge om midler fra LAG / FLAGen skal man opfylde en række krav, herunder, at der maksimalt ydes støtte til 50% af de tilskudsberettige udgifter, samt at kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning.

Lige så vigtigt er det, at projektet falder ind under indsatsområderne for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø, som er, at:

Erhvervsudvikling: Styrke erhvervsudviklingen og skabe flere helårs arbejdspladser på de fire øer.

Bæredygtig turisme: Støtte og udvikle bæredygtig kyst- og oplevelsesturisme

Bosætning: Styrke og synliggøre de fire øers kvaliteter som bosætningsområder.

Grøn omstilling: Støtte den bæredygtige udvikling

Indsatsområderne er yderligere beskrevet i udviklingsstrategien for LAG / FLAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø, som du finder under punktet ‘udviklingsstrategi’.