SØG N-FLAG 

Hvis du vil søge N- FLAG midler, skal du først kontakte din lokale FLAG koordinator.

Find kontaktoplysninger her: https://lagllsae.dk/kontakt/

Når du er klar, skal du søge online her:

 

Du skal anvende Mit ID eller digital medarbejdersignatur for din forening eller virksomhed for at logge på systemet og starte din ansøgning.

 

Krav til ansøgere
For at kunne søge N-FLAG midler skal man opfylde en række krav.

Det er vigtigt, at projektet falder ind under indsatsområderne for FLAG LLSÆs udviklingsstrategi. Læs den her.

Generelle krav til din N-FLAG ansøgning finder du i “Vejledning om tilskud til projekter – national FLAG”, som findes på Plan- og Landdistriktsstyrelsens side “LIV OG LAND”.

 

Hjælp til ansøger

I trin-for-trin guide til ansøgningsskemaet kan du få hjælp til de enkelte dele i ansøgningen. Den findes her og på siden LIV OG LAND.

OBS: I ansøgningsskemaet står der at der skal vedhæftes en “Svig og antagelighedserklæring”. Det er en fejl, det skal der IKKE.

 

 

 

Søg LAG 

LAG LLSÆ ansøgningsrunde er lukket. Som udgangspunkt afholdes der en 2. ansøgningsrunde i 2024, hvis der er beløbsramme nok (min. 50.000 kr.)

2. ansøgningsrunde vil da åbne 1. maj 2024 med frist d. 30. august 2024.

Hvis du vil søge LAG midler, skal du først kontakte din lokale LAG koordinator.

Find kontaktoplysninger her: https://lagllsae.dk/kontakt/

 

Krav til ansøgere

For at kunne søge midler fra LAG skal man opfylde en række krav.

Det er vigtigt, at projektet falder ind under indsatsområderne for LAG og LAG LLSÆs udviklingsstrategi. Læs den her.

Generelle krav til din LAG ansøgning finder du i projektvejledningen, som findes på Plan- og Landdistriktsstyrelsens side “LIV OG LAND”.