Søg LAG 

LAG LLSÆ åbner en 2. ansøgningsrunde 1. maj 2024 med frist d. 30. august 2024.

Kontakt din lokale LAG koordinator og hør om mulighed for at søge LAG midler på din ø. Som udgangspunkt afholdes der en 2. ansøgningsrunde, hvis der er beløbsramme nok på den enkelte ø (min. 50.000 kr.).

Find kontaktoplysninger her: https://lagllsae.dk/kontakt/

Ansøgningsportal

LAG skal søges i Tast selv. Log på med din forening eller virksomheds MIT ID.

I systemet skal der tastes LAG LLSÆs CVR nr. Det er: 43 53 87 56

Der ligger videoguides og brugervejledninger til Tast selv-ansøgningssystem. Direkte link til dette findes her.

Krav til ansøgere

For at kunne søge midler fra LAG skal man opfylde en række krav.

Det er vigtigt, at projektet falder ind under indsatsområderne for LAG og LAG LLSÆs udviklingsstrategi. Læs den her.

Generelle krav til din LAG ansøgning finder du i projektvejledningen, som findes på Plan- og Landdistriktsstyrelsens side “LIV OG LAND”.

SØG N-FLAG 

N-FLAG ansøgningsrunde åbner d. 31. maj 2024

Ansøgningsfristen er d. 23. august 2024.

I LAG LLSÆ kan man søge N-FLAG midler til maritime projekter på Ærø, Læsø og Langeland.

Hvis du vil søge N- FLAG midler, anbefaler vi at du først kontakter din lokale FLAG koordinator.

Find kontaktoplysninger her: https://lagllsae.dk/kontakt/

ANSØG HER

Krav til ansøgere

For at kunne søge N-FLAG midler skal man opfylde en række krav.

Det er vigtigt, at projektet falder ind under indsatsområderne for FLAG LLSÆs udviklingsstrategi. Læs den her.

Generelle krav til din N-FLAG ansøgning finder du i “Vejledning om tilskud til projekter – national FLAG”, som findes på Plan- og Landdistriktsstyrelsens side “Liv og Land”, hvor ansøgningsportalen åbner 31. maj:  “LIV OG LAND”.