Love og bekendtgørelser

Nationalt og EU

LAG-midlerne er finansieret af EU og bliver tildelt til projekter, som sigter mod at fremme jobskabelse og økonomisk vækst i landdistrikterne.
I aktionsgrupperne er det de lokale borgere, der skaber ideerne og arbejder for at udvikle deres eget lokalsamfund. Borgerne har reel indflydelse og medbestemmelse i processen, så de kan sikre, at udviklingen sker på en måde, som passer til deres lokalområde.

 

Grundlaget for lokale aktionsgrupper og de tilskudsmidler, de fordeler, er reguleret af en række love og bekendtgørelser – både på nationalt og EU-plan.

Du kan læse mere om lovgrundlaget  i “Bekendtgørelsen om LAG tilskud” her.

Og “Bekendtgørelsen om N-FLAG tilskud” her.