FLAG udviklingsstrategi for Langeland, Læsø og Ærø

FLAG står for lokal aktionsgruppe i fiskeriområderne. Projekter søges gennem de lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne i Danmark, og skal leve op til de lokale formål, der fremgår af den gældende udviklingsstrategi.

National FLAG-pulje 2021-2023

Regeringen har besluttet at oprette en national FLAG-pulje, som en overgangsordning mellem sidste og indeværende programperiode for FLAG. Overgangsordningen gælder fra 2021 til 2023.

Formålet med den nationale FLAG-pulje (N-FLAG)  er at yde tilskud til projekter og aktiviteter, som skal bidrage til at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling og beskæftigelse i de udpegede fiskeriområder.

I LAG LLSÆ er Læsø, Langeland og Ærø udpeget som fiskeriområder.

Projekter eller aktiviteter skal i 2023 falde inden for følgende temaer:

  • Etablering og udvikling af mikrovirksomheder og små virksomheder
  • Erhvervssamarbejde
  • Innovation og fremme af en forskelligartet maritim økonomi

I løbet af 2023 udarbejder LAG LLSÆ en ny FLAG udviklingsstrategi, hold øje her på siden.