Krav og regler

Kontakt din lokale koordinator

Når du vil ansøge om LAG eller FLAG midler er der en del ting som skal være opfyldt og en del regler som skal overholdes. Det er altid en god ide at starte med at kontakte din lokale koordinator for en indledende samtale om dit projekt og mulighederne for at søge LAG eller FLAG midler.

På hjemmesiden liv&land.dk findes en masse informationer til projektansøgere, bl.a. også information om hvor og hvordan man søger.

Ny projektvejledning 2023-2027

I forbindelse med den nye LAG ordning, er der udarbejdet en ny projektvejledning, som indeholder information om hvordan du søger og til hvilke udgiftstyper støtten kan gives. Du finder projektvejledning her.

I ansøgningen gøres rede for projektets formål, dets aktiviteter, og dets effekter. Der skal også vedhæftes bilag. Virksomheder er forpligtede til at medsende en forretningsplan, når de ansøger. Du kan kan finde en skabelon til forretningsplan på Virksomhedsguiden.dk.

Efter ansøgningsfristens udløb behandler den lokale LAG/FLAG-bestyrelse de indkomne ansøgninger, og du får besked om dit projekt indstilles til støtte.