Søg LAG 

Ansøgningsrunden i LAG LLSÆ er lukket. Ansøgningsfristen var 25. august 2023 kl. 12:00.

LAG LLSÆ har ikke flere ansøgningsrunder i 2023. Hold øje her på siden, hvor der kommer information om ansøgningsrunder i 2024.

Hvis du påtænker at søge LAG midler, så kontakt først din lokale koordinator.

 

Søg FLAG

FLAG (N-FLAG) har haft en ansøgningsrunde i 2023, med frist d. 24. februar. Her blev alle midler uddelt og der er derfor ikke flere N-FLAG ansøgningsrunder i 2023 i LAG LLSÆ.

I foråret og sommeren 2023 vil der blive udarbejdet en ny FLAG udviklingsstrategi for LAG LLSÆ i samarbejde med interessenter. Hold øje her på siden, på vores Facebookside og den lokale presse med mere info om det.

Det er endnu ikke sikkert, at der kommer N-FLAG i Danmark i 2024.

Krav til ansøgere

For at kunne ansøge om midler fra LAG / FLAGen skal man opfylde en række krav, herunder at der maksimalt ydes støtte til 50% af de tilskudsberettigede udgifter, samt at kun ansøgninger om tilsagn om tilskud på minimum 50.000 kr. kan komme i betragtning. Lige så vigtigt er det, at projektet falder ind under indsatsområderne for LAG og FLAG.

Læs om krav til din LAG ansøgning i den nye projektvejledning, som kan findes her.

Indsatsområderne er yderligere beskrevet i udviklingsstrategien for LAG Langeland, Læsø, Samsø og Ærø.

Det anbefales at kontakte din lokale LAG koordinator før du går i gang med din ansøgning. Find din lokale LAG / FLAG koordinator her.